در مورد فصل نامه ...
به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند مجله"قرآن، فرهنگ وتمدن" در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به اخذ رتبه "ب" گردید و همچنین دارای رتبه علمی ISC از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می باشد. 
این فصل نامه دارای دسترسی آزاد است. فایل PDF متن تمام مقالات منتشر شده در سایت نشریه موجود است می‌توانید به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.
نوع داوری: داوری بسته (داوران و نویسندگان نمی توانند مشخصات یکدیگر را مشاهده کنند)
حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

نکات مهم در ارسال مقاله
جهت مشابهت یابی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود. پژوهشگران محترم باید مقاله خود را در این سامانه مشابهت یابی کرده و فایل مشابهت یابی را ارسال فرمایند. (لازم به ذکر است طبق مصوبه هیئت تحریریه به مقالاتی که بیش از 25 درصد مشابهت داشته باشد ترتیب اثری داده نخواهد شد) .بررسی اولیه مقاله و تطابق آن با موضوعات مصوب فصل نامه به صورت رایگان و طبق مصوبه وزارت علوم در تاریخ 1401/02/24 نویسندگان محترم باید جهت داوری مقالات مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال (دویست هزار تومان)  و مبلغ 4۰۰۰۰۰۰ ریال (چهارصد هزار تومان) جهت انتشار مقاله به شماره حساب0109417228003 ( شماره کارت : 6037997599086411) به نام دانشکده علوم و معارف قرآن کریم اصفهان (دولت آباد) واریز کنند و فیش واریزی را همراه با اصل مقاله ارسال نمایند. صاحبان مقالات پذیرفته شده باید فرم عدم تعارض منافع و فرم قوانین کپی رایت، را تکمیل کرده و فایل اسکن شده آن را همراه اصل مقاله ارسال نمایند.
شماره جاری: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، اسفند 1401، صفحه 1-163 

مقایسه و ارزیابی نقش‌های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم

صفحه 128-148

10.22034/jksl.2023.355904.1142

سعیده الهی دوست؛ سید محمد قلمکاریان؛ مهتاب رضاپور؛ علی ربانی


نشریات مرتبط