تفاهم نامه همکاری برای نشر با انجمن اعجاز قرآن

تفاهم نامه همکاری برای نشر با انجمن اعجاز قرآن

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی اعجاز قرآن ایران، تفاهم نامه همکاری برای نشر مشترک مقالات با فصلنامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» امضا شد. این فصلنامه که صاحب امتیاز آن دانشکده علوم قرآنی اصفهان میباشد مقالات میان رشته ای قرآنی مرتبط با فرهنگ و تمدن را منتشر مینماید و دارای امتیاز ب از وزارت عتف میباشد. علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر از نحوه ارسال و پذیرش مقالات میتوانند به آدرس فصلنامه https://qcc.quran.ac.ir/ مراجعه نمایند.