اصول اخلاقی انتشار مقاله

اخلاق نشر در مجله «قرآن، فرهنگ و تمدن»

مجله «قرآن، فرهنگ و تمدن» (QCC) یک نشریه فارسی متعلق به صاحب امتیاز دانشگاه قرآن کریم است. خط مشی اخلاق انتشار این نشریه بر اساس اصول بین المللی کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است. اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی، ویراستاران، نویسندگان، داوران، سردبیران و خوانندگان باید این اصول اخلاقی را هنگام کار با این نشریه رعایت کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی محققین، مجله طبق قوانین بین المللی (COPE) به آن رسیدگی خواهد کرد. اصول کمیته اخلاق نشر در آدرس زیر موجود است: http://publicationethics.org

 


رعایت حقوق نویسنده بر اساس زمان انتظار برای بررسی اولیه مقاله: در صورتی که بررسی اولیه پس از گذشت 4 ماه از ارسال اولیه مقاله انجام نشود، نویسنده می تواند مقاله خود را برای انتشارات دیگری ارسال کند.

 


سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی

پذیرش مقالات

مسئولیت پذیرش یا رد مقالات ارسالی به عهده سردبیر مجله است. سردبیر با مشورت هیئت تحریریه و مشاوران علمی، داوران و ویراستاران و با در نظر گرفتن حق کپی، سرقت ادبی و سایر موارد مرتبط با مقاله، در مورد پذیرش مقاله تصمیم گیری می کند.

عدالت

ویراستار فقط از نظر شایستگی علمی، مسئولیت قضاوت مقالات را بر عهده دارد و باید بدون جانبداری یا کینه شخصی یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومیتی، نژادی و سیاسی اقدام کند.

حریم خصوصی

در طول فرآیند داوری، سردبیر، هیئت تحریریه و مشاوران علمی نباید اطلاعات مربوط به مقاله را به غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران در اختیار دیگران قرار دهند.

محرمانه بودن و استفاده غیر شخصی

تمام یا بخشی از محتوای مقالات ارسالی که منتشر نشده اند، نباید بدون رضایت کتبی نویسنده در تحقیقات شخصی سردبیر، هیئت تحریریه یا مشاوران علمی استفاده شود. اطلاعات یا ایده های محرمانه ای که از طریق مقالات داوری به دست می آیند باید محرمانه نگه داشته شوند و برای منافع شخصی استفاده نشوند.

قضات

پذیرش مقالات

داوران به سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی در تصمیم گیری برای پذیرش یا رد مقاله کمک می کنند و با ارسال تصحیحات برای نویسندگان، به بهبود مقاله کمک می کنند.

حق امتناع و عدم پذیرش

رد و رد درخواست داوری ماده با توجه به زمان یا موقعیت لازم و ضروری است. داوری که احساس می کند صلاحیت کافی برای ارزیابی مقاله را ندارد، باید از بررسی مقاله خودداری کند.

محرمانه بودن

داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه کتبی نویسنده در اختیار کسی غیر از سردبیر قرار دهند.

بی طرف بودن

قضات باید مقالات را عینی، بی طرفانه و منصفانه ارزیابی کنند. قضات باید در توصیه ها و قضاوت های خود از طرفداری شخصی خودداری کنند.

ارجاع

داوران باید مراجع ذکر شده توسط نویسنده را شناسایی و بررسی کنند. هر نتیجه گیری یا استدلالی که قبلاً مطرح شده است باید همراه با منبع ذکر شود. همچنین داوران در صورت مشاهده شباهت یا همپوشانی بین مقاله ارسالی و مقاله دیگر به سردبیر اطلاع دهند.

تضاد منافع

داوران نباید از اطلاعات یا ایده های به دست آمده در طول فرآیند داوری برای منافع شخصی استفاده کنند. همچنین، داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از نظر آنها در معرض تضاد منافع است، از جمله منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی یا هر گونه ارتباط یا پیوند دیگر با شرکت ها، مؤسسات یا افراد مرتبط با مقالات، خودداری کنند.

 


نویسندگان

گزارش یافته ها

مسئولیت محتوای مقاله ارسالی بر عهده نویسنده مسئول می باشد. نویسندگان متعهد هستند که یافته های خود را به طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته ها و تفسیر آنها دقت ویژه ای به خرج دهند. مقاله باید دارای جزئیات و منابع کافی باشد تا سایر محققین بتوانند برای تکرار مطالعه به داده های مشابه دسترسی داشته باشند.

اصالت

نویسندگان باید اعلام کنند که نسخه خطی ارسالی اصل است و قبلاً به صورت جزئی یا کامل در هیچ جای دیگری، نه به زبان فارسی و نه به زبان دیگر منتشر نشده است. نویسندگان نمی توانند مقاله ای را که به طور کامل یا جزئی در دست بررسی است، یا قبلاً به نشریه دیگری ارسال شده است، به مجله «قرآن، فرهنگ و تمدن» ارسال کنند.

نگارش مقاله

تمامی نویسندگان درج شده در مقاله باید مشارکت و همکاری جدی در نگارش مقاله داشته باشند و پاسخگوی نتایج باشند. اعتبار و اعتبار برای نویسندگی باید به نسبت سهم در نوشتن بخش های مختلف تقسیم شود. نویسندگان باید مسئولیت آن را بپذیرند