درباره نشریه

پژوهشگران گرامی، مجله «قرآن، فرهنگ و تمدن» در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توانسته رتبه «ب» را کسب کند و همچنین دارای رتبه علمی ISC از جهان اسلام است. پایگاه مرجع علم.
این فصل دسترسی آزاد است. فایل PDF متن تمامی مقالات منتشر شده در سایت مجله موجود است و می توانید آن را به صورت رایگان دانلود کنید.
نوع بررسی: بررسی بسته (بازبینان و نویسندگان نمی توانند نمایه های یکدیگر را ببینند)
حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است
این نشریه با رعایت موازین اخلاقی در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) و پیرو آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و برخورد با تقلب در آثار علمی می باشد.