دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، دی 1401، صفحه 1-161 
بینامتنیت قرآنی در اشعار شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف

صفحه 54-77

10.22034/jksl.2022.354823.1140

آشورقلیچ پاسه؛ پروین خلیلی؛ زهرا صمدی؛ مسعود باوان پوری


تبیین مولفه‌های تمدن‌سازی اسلامی در آیات قرآن: مرور نظام‌مند

صفحه 94-127

10.22034/jksl.2023.353175.1132

سهراب حاتم زاده؛ بهرنگ اسماعیلی شاد؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ محبوبه سلیمان‌پورعمران