دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، شهریور 1402، صفحه 1-152 
مبانی عقلی انگیزه‌های اخلاقی از نگاه قرآن

صفحه 34-53

10.22034/jksl.2023.369187.1170

سیدمحمدرضا حسینی؛ ثریا سادات حسینی؛ معصومه موحدنیا؛ یدالله دادجو