داوران سال 1402

نام داور

رشته تخصصی وابستگی سازمانی شناسه پژوهشگر
زهرا آبیار دین پژوهی استادیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ORCID  
نفیسه آذربایجانی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID WOS
مهدی آریانفر مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  scholar
علی آهنگ علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  WOS
محمد اصغریان دستنائی علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد    
حمید الهی دوست الهیات و معارف اسلامی استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان ORCID  
زهره بابااحمدی میلانی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز ORCID  
زهره باقریان تاریخ اسلام دکتری تاریخ اسلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان    
احمد بنیادی نائینی تاریخ، تمدن استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز نائین    
محمد بید هندی فلسفه و حکمت اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان ORCID  scholar
زهرا پورشعبانیان باستان شناسی(هنر و معماری اسلامی) دکتری باستان شناسی ( هنر و معماری اسلامی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ORCID  
منصوره پور میری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ORCID  
فائزه تقی پور علوم ارتباطات اجتماعی دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ORCID  
مجید جعفریان فرهنگ استادیار پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ORCID  
محمدعلی چلونگر تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان ORCID   WOS
مهدی حبیب الهی زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ORCID  WOS
آمنه حدادی علوم قرآن و حدیث دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس ORCID  
سید معصوم حسینی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID   WOS
سید کریم خوب بین خوش نظر مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
منصور داداش نژاد تاریخ دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم    
حامد دژآباد علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران ORCID  
حمید دوازده امامی فرهنگ، مدیریت و یرنامه ریزی فرهنگی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان    
محسن دیمه کار گراب علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
کبری راستگو زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID   WOS
محسن رفعت علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها ORCID  
زینب روستائی زبان و ادبیات عرب استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
الهام زرین کلاه علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، مرکز آموزش عالی اقلید ORCID  
عباس زمانی مدیریت رسانه استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ORCID  WOS
بهمن زینلی تاریخ اسلام استادیار گروه ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه اصفهان ORCID  
فاطمه ژیان علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها ORCID  
محمدرضا ستوده نیا علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان ORCID  
رضا سعادت نیا علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
هادی سلیمانی ابهری تاریخ اسلام استادیار گروه معارف دانشگاه زنجان    
نصراله شاملی زبان و ادبیات عرب دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان ORCID  
رحمت شایسته فرد علوم قرآن و حدیث استادیار گروه معارف و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان ORCID WOS
شهاب شهیدانی تاریخ استادیارگروه آموزشی تاریخ و باستان شناسی دانشگاه لرستان ORCID  
داود صائمی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
مجید صادقی مزیدی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
محمد اسماعیل صالحی زاده علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن ORCID  
داوود صفا جامعه شناسی، فرهنگ استادیار جامعه المصطفی قم ORCID  
نعمت اله صفری فروشانی تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه امام محمد باقر علیه السلام ORCID  
احمد صفری نژاد مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی استادیار گروه مدیریت دانشگاه فارابی تهران ORCID  WOS
طاهره سادات طباطبائی امین علوم قرآن و حدیث، فرهنگ، قرآن استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
سعید عبیری مطالعات بین الملل اسلامی استادیار جامعه المصطفی العالمیه    
انسیه عسگری تفسیر تطبیقی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه (س) ORCID  
سید احمد عقیلی تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان ORCID  
سیدضیاءالدین علیانسب الهیات و معارف اسلامی دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه (س) قم ORCID  
علی غلامی دهقی تاریخ اسلام دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ORCID WOS
آرمان فروهی تاریخ اسلام دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان ORCID WOS 
علی فقیه تفسیر تطبیقی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
زهره قربانی مادوانی زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی ORCID WOS
مجتبی قربانیان علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
جواد کارخانه زبان و ادبیات عرب استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID WOS
حسن کاظمی زبان و ادبیات عرب، فرهنگ، قرآن دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ORCID WOS 
علیرضا کاوند مدرسی معارف اسلامی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
مسعود کثیری تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان ORCID  scholar
علی کمیلی پور تاریخ، تمدن، حقوق دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ORCID  
محمد محقق علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID WOS
روح اله محمدی تفسیر و علوم قرآن، فرهنگ، قرآن استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
حسین مسجدی زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان    
امیر مقامی تاریخ، تمدن، فرهنگ استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان ORCID  
اصغر منتظر القائم تاریخ استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه اصفهان ORCID  
سیدهاشم موسوی تاریخ دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان    
سید محمد علی میرصانعی قرآن، مطالعات تطبیقی ادیان استادیار گروه معارف دانشگاه یزد ORCID  
حمید نادری قهفرخی فقه و اصول استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد ORCID  
روح اله ناظمی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  ORCID WOS
حامد نظرپور الهیات ومعارف اسلامی -ادیان وعرفان استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان ORCID  
حسنعلی نوروزی آزارکی تفسیر و علوم قرآن استادیار گروه تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID  
پریا نوری خسروشاهی علوم قرآن و حدیث دکتری مدرسی معارف دانشگاه قرآن و حدیث ORCID WOS
بهمن هادیلو زبان و ادبیات عرب استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم ومعارف قران کریم ORCID  
زاهد هاشمیان فرد علوم قرآن و حدیث استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه عالی دفاع ملی تهران    
حسنا ورمقانی معماری استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ORCID  
عباس یوسفی تازه کندی تفسیر تطبیقی استادیار گروه تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ORCID WOS