مؤلفه‌های تمدن‌ساز در سیرۀ امام علی (ع) با رویکرد قرآنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

10.22034/jksl.2023.389965.1194

چکیده

حضرت علی (ع) پس از پیامبر (ص) نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری تمدن اسلامی ایفا نمود. برای تبیین این نقش، بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌های تمدن‌ساز در سیرۀ حضرت بسیار اهمیت دارد. مسئله این پژوهش آن است که مؤلفه‌های تمدن‌ساز در سیرۀ امام علی (ع) کدام است؟ این نوشتار به روش توصیفی‌تحلیلی، سیرۀ علوی و  نقش امام علی (ع) در تمدن‌سازی اسلامی را واکاوی کرده و با هدف بررسی و تبیین مؤلفه‌های تمدن‌ساز در سیرۀ نظری و عملی ایشان با رویکردی قرآنی، تحقق یافته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد حضرت علی (ع) بینش تمدنی و شخصیتی تمدن‌ساز داشته است. نقش اساسی حضرت در تمدن اسلامی، تقویت مؤلفه‌های تمدن‌ساز فرهنگ اسلامی در میان مردم و به‌کارگیری آن در حکومت خویش است. اخلاق، عزت و کرامت انسانی، آزادی و آزاداندیشی، صبر و مقاومت، عدالت و هم‌بستگی از مؤلفه‌های معنوی تمدن‌ساز در سیره و حکومت علوی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Components of Civilization-Building in the Biography of Imam Ali (AS) with a Quranic Approach

نویسنده [English]

  • Habib Zamani Mahjoub
Associate Professor, Department of History and Islamic Civilization, Institute of Theology and Islamic Knowledge, Imam Sadiq (AS) Institute of Islamic Sciences, Qom, Iran
چکیده [English]

After the Prophet Muhammad (PBUH), Imam Ali (AS) played a very important role in shaping Islamic civilization. To explain this role, examining the components and indicators of civilization-building in the biography of Imam Ali is of great importance. The main issue of this research is to identify which components of civilization-building exist in the biography of Imam Ali (AS). Using a descriptive-analytical method, this article examines the Alawite biography and the role of Imam Ali in Islamic civilization-building with the aim of investigating and explaining the components of civilization-building in both his theoretical and practical biography from a Quranic perspective. The findings of the research indicate that Imam Ali had a visionary insight and a civilization-building personality. His fundamental role in Islamic civilization is strengthening the components of Islamic cultural civilization among the people and employing them in his own government. Ethics, human dignity, freedom and free thinking, patience and resistance, justice, and solidarity are among the spiritual components of civilization-building in the biography and government of Alawites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali
  • Islamic civilization
  • civilization-building components
  • Quran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1402