واکاوی فهم تمدنی از «زندگی اخلاقی» در قرآن (با تکیه بر اندیشه جوادی آملی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی دین پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

زندگی اخلاقی از جمله ارکان فرهنگ تمدن‌ساز است که در پیدایش و بقای جوامع نقش مهمی دارد. امروزه با توجه به رشد گسترده معضلات اخلاقی در جوامع، پرداختن به این مهم امری ضروری به نظر می‌رسد. نظر به اهمیت این مسئله، محقق در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی فهم تمدنی از زندگی اخلاقی قرآن را در پرتو آرای جوادی آملی تبیین نموده است. فهم تمدنی در آرای جوادی آملی بر ارکانی چون حیات طیبه، توحید محوری، عقلانیت، عدالت و اخلاق استوار است. قرآن کریم با القای غیر مستقیم و بیان مصادیقی از زندگی اخلاقی چون : بی طرفی اخلاقی، عینیت بخشی به الگوهای تراز، توصیف ارزشی کنشگران، توجه به شخصیت اخلاقی، سزاددهی به جا و پرهیز دادن از استضعاف بینشی به توصیف جنبه‌هایی از زیست اخلاقی می‌پردازد. از نگاه جوادی آملی زمانی فرد شخصیت رشد یافته اخلاقی، زندگی اخلاقی خواهد داشت که بتواند در پرتو بینش توحیدی و توجه به عقلانیت، عدالت و حیات طیبه دست به عمل بزند. نقش زندگی اخلاقی در تمدن‌سازی بدین صورت است که اخلاق از یک سو هویت‌ساز است به نحوی که فرد با برخورداری از ایمان توانسته باشد زیست اخلاقی را طی کند نه تنها از «دیگری» متمایز می‌شود؛ بلکه شعاع اثرگذاری و تمایز او در سطحی فراتر از روابط انسانی خواهد بود و از سویی دیگر این زندگی در مرحله بعد، تمدن ساز هم خواهد بود؛ زیرا اگر اصول اخلاقی در جامعه به مرحله زندگی نرسد، سقوط فردی، از دیگاه جوادی آملی سقوط جامعه و تمدن را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
نهج البلاغه.
ایزوتسو، توشیکیهو،(1388) مفاهیم اخلاقی و دینی در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
آیت الله جوادی آملی، عبدالله،(1384) حیات حقیقی انسان در قرآن، تفسیر موضوعی، ج 15، قم: نشر اسراء.
------------،(1388) جامعه در قرآن، تفسیر موضوعی، ج 17، قم: نشر اسراء.
------------،(1379) صورت و سیرت در قرآن، تفسیر موضوعی، ج...، قم: نشر اسراء.
------------،(1388) مبادی اخلاق در قرآن، تفسیر موضوعی، ج 10، قم: نشر اسراء.
------------،(1389 الف) منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، تحقیق و تنظیم مهدی واعظی، قم: نشر اسراء.
------------،(بیتا) عقلانیت وحیانی فراتر از عقلانیت سنتی و مدرن است، نقل از تهران: ایکنا.
------------،(1389ب) امام مهدی موجود موعود، تحقیق محمد حسن مخبر، قم: نشر اسراء.
------------،(1391) مفاتیح الحیات، قم: نشر اسراء.
------------،(1371) انسان از آغاز تا انجام، قم: نشر اسراء.
------------،(1380) انتظار بشر از دین، قم: نشر اسراء.
------------،(1383) دین شناسی، قم: مرکز نشر اسراء.
------------،(1389ج) همتایی قرآن و اهل بیت، قم: نشر اسراء.
------------،(1373) شریعت در آیینه معرفت، قم: نشر اسراء.
------------،(1378) ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء.
------------،(1388) تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج9، قم: نشر اسراء.
------------،(1388) تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 11، قم: نشر اسراء.
------------،(1388) تسنیم تفسیر قران کریم، ج 23، قم: نشر اسراء.
------------،(1388) تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 26، قم: نشر اسراء.
------------،(1388) تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 36، قم: نشر اسراء.
------------،(1388) تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 40، قم: نشر اسراء.
جعفری، محمد تقی،(بیتا) ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج 16، مؤسسه نشر و تدوین آثار علامه جعفری، اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان.
------------------،(1378) تاریخ از دیدگاه امام علی (ع)، تهران: تنظیم و نشر اثار علامه جعفری.
کلینی، محمد بن یعقوب،(1407) اصول کافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
لوبون،گوستاو، (1318) تمدّن اسلام و عرب، ترجمه محمد تقی فخر داعی گیلانی، طهران: کتابفروشی و چایخانه علمی
میرخلیلی، حسین،(1396) آیت الله جوادی آملی: در عقلانیت وحیانی وحی منبع است و نقل دلیل و راهنما، علم اجتهاد، مباحثات، مجله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت.
مطهری، مرتضی،(1383) مجموعه آثار، جلد 22، تهران: صدرا.
المظاهری، حسین،(1396) تکیه بر اندیشه آیت الله العظمی آیت الله جوادی آملی، قم: پایگاه اطلاع رسانی اسراء.
نصری، عبدالله،(1387) تکاپوگر اندیشه‌ها، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
نعیمیان، ذبیح الله،(1389) بنیاد شناسی و زمینه شناسی عقلانیت، قم: مؤسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی.