راهبرد اساسی قرآن کریم در پیشگیری از جرم و انحراف و تشکیل جامعه‌ی سالم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

چکیده
از نظر قرآن کریم، دو نوع اختلاف و درگیری بین مردم وجود دارد که باعث شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه و کج‌روانه می‌شود: نخست، اختلاف ماقبل‌مذهبی و به تعبیر رساتر، اختلاف در امور فرومایه مادی و دنیوی؛ دیگر، اختلاف مابعدمذهبی، که در آن، افراد و جوامع، با انگیزه‌ها و ادعاهای مذهبی، به ارتکاب جرم و خشونت علیه یکدیگر دست می‌زنند. هر یک از این دو نوع اختلاف و بالتبع، هر یک از این دو نوع رفتارهای منحرفانه، مقابله و پیشگیری خاص خود را می‌طلبد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که: دیدگاه قرآن کریم برای مقابله با اختلافات، نزاع‌ها و درگیری‌ها و نیز گسترش توحید در جامعه چیست؟ هم‌چنین راهبرد قرآن کریم در ایجاد جامعه سالم تا چه حد مؤثر بوده است؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که از نظر قرآن کریم، کامل ترین راه مقابله با اختلافات، نزاع‌ها و درگیری‌ها، گسترش توحید در جامعه است. راه‌حل توحید برای حل چالش‌های نوع اول عبارت است از: نظام حقوقی مبتنی بر دین، که هیچ روش دیگری نمی‌تواند جایگزین آن گردد؛ چنان‌که تمامی راه‌های رفته توسط بشر تاکنون بی‌نتیجه بوده است. روش توحیدی، برخلاف وضع قانون و پرورش روحیه اخلاقی، روشی است که نتیجه آن دائمی و ضمانت‌شده است و هیچ‌گاه اجازه تعدی و تجاوز به انسان نمی‌دهد. اما اختلاف نوع دوم که از حسادت و بغی نشأت می‌گیرد، در حقیقت نوعی بیماری روحی است که با روش‌های مذکور در مواجهه با انحراف نوع اول قابل درمان نیست و به‌مثابه غده‌ای سرطانی است که به منظور جلوگیری از سرایت به سایر افراد، باید به صورت فیزیکی حذف گردد. در این مقاله، با استناد به انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی قرآنی، که برآمده از نظرات فلسفی و تفسیری علامه طباطبایی است، به سؤالات فوق پاسخ داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم
 • پرادل، ژان (1393)، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی، تهران: سمت.
 • جوادی آملی، عبدالله (1427)، تفسیر تسنیم، قم: اسرا.
 • خلیلی، مصطفی (1391)، «اخلاق توحیدی از دیدگاه علامه طباطبایی»، نشریه اخلاق وحیانی، سال اول، ش اول.
 • زمخشری، محمود بن عمر (1407)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏، بیروت: دارالکتاب العربی.
 • سلیمی، علی و محمد داوری (1387)، جامعه‌شناسی کجروی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • طباطبایی، سیدمحمدحسین (1417)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 • طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصرخسرو.
 • علی‌مردانی، آرمین و همکاران (1394)، ژنتیک و جرم، تهران: مجد.
 • مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 • میرسلیم، سید مصطفی (1375)، دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی.
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
همه مقالات پژوهشی است
خرداد 1400
صفحه 30-43
 • تاریخ دریافت: 02 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 23 تیر 1400