دریافت ضریب تاثیر

دریافت ضریب تاثیر(IF) از پایگاه استنادی جهان اسلام ISC، در سال 1401 ، توسط مجله قرآن،فرهنگ و تمدن را به کلیه اساتید و همکاران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دست اندرکاران فصل نامه تبریک عرض می نماییم.