انتشار چهاردهمین شماره فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن»

چهاردهمین شماره فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» از سوی دانشکده علوم قرآنی اصفهان منتشر شد. این مجله که در قالب فصل نامه و به صورت الکترونیک انتشار می یابد، پذیرای مقالات علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان حوزه و دانشگاه می باشد.

در این فصل نامه مقالاتی که به بررسی نقش قرآن و علوم قرآنی به طرق مختلف در شکل گیری و پیشرفت تمدن اسلامی پرداخته باشند مورد پذیرش قرار گرفته است.

اساتید، پژوهشگران و علاقه مندان می توانند جهت مطالعه و همچنین ارسال مقالات خود از طریق درگاه الکترونیکی این مجله به آدرس : qcc.quran.ac.ir اقدام فرمایند. 

این فصل نامه دارای دسترسی آزاد است. فایل PDF متن تمام مقالات منتشر شده در سایت نشریه موجود است می‌توانید به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.

مقالات این نوبت به شرح ذیل می باشد:

نقش اندیشه موعودگرایی هانری کرین از منظر قرآن و روایات با نگارش:آقایان سید کریم خوب بین خوش نظر،محمدرضا فاضلی

نقش داستان حضرت موسی(ع) بر تثبیت قلب پیامبر(ص) بر اساس سوره نمل با نگارش:خانم ها خدیجه احمدی بیغش،زینب تبریزچی بررسی موانع و راهکارهای ارتقای مشارکت سیاسی در قرآن با نگارش:آقای علی آقاجانی

نگاه دوسویه به جلوه های هنری و تفسیر انفسی داستان موسی و خضر(ع) با نگارش:آقای رضا سعادت نیا،خانم زهرا خلیلیان

تاثیر فرهنگ سازی با تکیه بر سنت های الهی موجود در آیه ۷ سوره ابراهیم(ع) بر ایجاد نشاط با نگارش:آقایان مهدی حبیب اللهی،محمدرضا شمشیری و خانم فاطمه خاشعی

تبیین مفاهیم بنیادین بلد،مدینه و قریه در قرآن کریم پیرامون شهر و فرهنگ شهرنشینی با تاکید بر متون اسلامی با نگارش:آقایان محمدرضا حاجی اسماعیلی ،مهدی مطیع و خانم زهره کدخدایی

ارزیابی ترجمه الهی قمشه ای بر اساس نظریه آنتوان برمن(مورد پژوهی سوره مریم(س) با نگارش: آقایان عبدالوحید نویدی،نعیم عموری،حسین گلی