نمایه نویسندگان

آ

 • آب سالان، مهدی تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه‌بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 162-188]
 • آبیار، زهرا خوانش قرآنی ملاصدرا در پاسخ به انحرافات فکری و فرهنگی عارف‌نمایان عصر صفوی (با تأکید بر کتاب کسر أصنام الجاهلیة) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 98-118]
 • آبیار، زهرا واکاوی فهم تمدنی از «زندگی اخلاقی» در قرآن (با تکیه بر اندیشه جوادی آملی) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 8-31]
 • آبیار، شهلا خوانش قرآنی ملاصدرا در پاسخ به انحرافات فکری و فرهنگی عارف‌نمایان عصر صفوی (با تأکید بر کتاب کسر أصنام الجاهلیة) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 98-118]
 • آخوند، سکینه بازخوانی تعامل پیامبران و اشرافیت در قرآن کریم ( مطالعه موردی خباثت های ملا در برابر دعوت حضرت موسی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آذربایجانی، مسعود تبیین و بررسی مؤلفه‌ی تمایلات در تفکر انتقادی از منظر فرهنگ قرآنی و روانشناسی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 67-102]
 • آذربایجانی، نفیسه تبیین و بررسی مؤلفه‌ی تمایلات در تفکر انتقادی از منظر فرهنگ قرآنی و روانشناسی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 67-102]

ا

 • ابوئیه، فخرالدین تحلیل و بررسی شیوه‌های تعزیری در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه شیعه از آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 104-125]
 • اثنی عشران، مهدی راهبردهای رسانه ای به منظورجذب مخاطب مبتنی برآموزه های قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 136-161]
 • احمدنژاد، امیر تحلیل فرهنگ قرآنی «استیناس »در سوره نور براساس آراء مفسران [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 107-130]
 • احمدوند، عباس بازخوانی نحوه انعکاس اخبار بشارات النبی (ص) در کمال‌الدین و تمام‌النعمه صدوق (ره) بر اساس آیات قرآنی و منابع تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 86-103]
 • احمدی بیغش، خدیجه فعالیت های بانوان شیعه قرن چهارم هجری در تثبیت و تعمیق علوم و فرهنگ تمدن اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 122-140]
 • احمدی بیغش، خدیجه نقش داستان حضرت‌موسی(ع) بر تثبیت‌قلب‌پیامبر(ص) براساس سوره‌نمل [(مقالات آماده انتشار)]
 • استادی، کاظم معرفی دوره‌هایِ زمانیِ پس از نزولِ وحی و جایگاه آن در تحریفِ لفظیِ قرآن [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-69]
 • اسعدی، محمد مصطفی پیامدسنجی فرهنگی و تمدنی استکبار در جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 70-89]
 • اسلامی، حسین الگوی نظری اطلاع‌رسانی مطلوب در مسئله بحران آب با تأکید بر آموزه‌های قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 7-38]
 • اسماعیلی، سید محمد بررسی نقش ایرانیان در تمدن قرآنی - اسلامی در عصر حضور ائمه(ع) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 28-51]
 • اسماعیلی، محمد رضا ارتباط و پیوستگی رنگ در قرآن و معماری مسجد در تمدن اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 104-127]
 • اسماعیلی، مهران بررسی تطبیقی تأثیر پذیری ملا حسین کاشفی از آیات قرآن کریم در مقتل نویسی (روضه الشهداء) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 90-109]
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ تبیین مولفه‌های تمدن‌سازی اسلامی در آیات قرآن: مرور نظام‌مند [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 94-127]
 • اسمعیلی ده خواجه، معصومه ارائه الگوی ذکر درمانی مبتنی برآیات قرآن کریم و روایات به منظور ترویج فرهنگ عبادت و پیشگیری از اضطراب [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمی قیه باشی، صمد مفهوم شناسی عبارت قرآنی «اسمُه أحمَدُ» با رویکرد تحلیل قراین لفظی و غیرلفظی [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 39-62]
 • اعتباریان خوراسگانی، اکبر بازآفرینی مدل تربیت رسانه ای مبتنی بر آموزه های تربیتی قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتصامی، علی مقایسه تحلیلی نحوۀ انعکاس صلح حدیبیه در قرآن‌کریم و منابع تاریخی (مغازی واقدی، سیره ابن‌هشام، طبقات ابن‌سعد و تاریخ طبری) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 60-81]
 • اقبالی، مسعود مفهوم شناسی عبارت قرآنی «اسمُه أحمَدُ» با رویکرد تحلیل قراین لفظی و غیرلفظی [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 39-62]
 • الشریف، محمد مهدی نقش تلفیق برداشت های موسّع تفسیری و فقهی از آیه‌ی «أوْفُوا بِالْعُقود» در توسعه نظام قراردادها در تمدّن اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 52-65]
 • الهی دوست، حمید نقش وعده و وعیدهای الهی در شکل گیری تمدن با تکیه بر آیات قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 44-61]
 • الهی دوست، سعیده مقایسه و ارزیابی نقش‌های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 128-148]
 • امیدوار، احمد مفهوم شناسی عبارت قرآنی «اسمُه أحمَدُ» با رویکرد تحلیل قراین لفظی و غیرلفظی [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 39-62]
 • امینی، محمد تحلیلی بر گونه شناسی آیات و روایات مرتبط با عصر جاهلیت [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 8-27]
 • ایازی، سید محمد علی بررسی ادوار تاریخی نگرش مفسران به آیه "أَیَّتُهَا ٱلعِیرُ إِنَّکُم لَسَارِقُونَ" در دفاع از عصمت حضرت یوسف [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 126-152]

ب

 • باباپور، محمد مهدی بررسی تطبیقی تأثیر پذیری ملا حسین کاشفی از آیات قرآن کریم در مقتل نویسی (روضه الشهداء) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 90-109]
 • باقریان، زهره رابطه ی طبیعت با سقوط تمدنها در قرآن [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 81-103]
 • باقریان، زهره ویژگی های انسانِ تمدن ساز از منظر قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 62-79]
 • باوان پوری، مسعود بینامتنیت قرآنی در اشعار شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-77]
 • بهجت پور، عبدالکریم گونه شناسی روش قرآن کریم در فرهنگ سازی الزامات رفتاری جامعه اسلامی (مطالعه موردی:الزام رفتاری انفاق و توجه به وضع نیازمندان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 86-103]
 • بهنیافر، احمدرضا تحلیل و بررسی شیوه‌های تعزیری در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه شیعه از آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 104-125]
 • بیریایی، سیدحسین بررسی رویکرد تاریخی به اخبار یهودیت و مسیحیت آغازین در قرآن و حدیث و دستیابی به نتایج آن بـا تأکید بر روایات شیعی [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 8-33]

پ

 • پاسه، آشورقلیچ بینامتنیت قرآنی در اشعار شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-77]
 • پناهی، یعقوب مولفه های تاریخنگاری قرآن [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 34-47]
 • پورشعبانیان، زهرا پژوهشی در مضامین کتیبه های قرآنی مناره های شاخص اسلامی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 8-27]
 • پورشعبانیان، زهرا مبانی فکری هندسه در هنر اسلامی از دیدگاه (فلاسفه، قرآن، احادیث) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 6-33]
 • پور قصاب امیری، علی تحلیل و بررسی شیوه‌های تعزیری در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه شیعه از آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 104-125]
 • پیرچراغ، محمدرضا گونه‌‌شناسی اختلافات مصاحف صحابه و امصار و تأثیر آنها در پیدایش قرائات [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 63-84]

ت

 • تاجیکی، احمد پیامدسنجی فرهنگی و تمدنی استکبار در جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 70-89]
 • تبریزچی، زینب نقش داستان حضرت‌موسی(ع) بر تثبیت‌قلب‌پیامبر(ص) براساس سوره‌نمل [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبریزی زاده اصفهانی، راضیه مؤلفه‌های فرامادّی تمدن‌ساز از منظر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 127-150]
 • تقی پور، فائزه راهبردهای رسانه ای به منظورجذب مخاطب مبتنی برآموزه های قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 136-161]
 • تقی پور، فائزه بازآفرینی مدل تربیت رسانه ای مبتنی بر آموزه های تربیتی قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی خانیکی، محمد جواد بررسی و تحلیل نقش شکر و وفای به عهد در شاخص های ارزشی تولید و مصرف از منظر قرآن (نگرشی نو به فرهنگ تولید و مصرف) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 46-63]

ث

 • ثوابی طرقی، جواد تحلیل و بررسی شیوه‌های تعزیری در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه شیعه از آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 104-125]

ج

 • جلالی، مهدی تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه‌بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 162-188]
 • جمشیدی مهر، فردین تأثیر زمینۀ فرهنگی‌اجتماعی بر پیش‌فرض‌های مفسّر؛ موردکاوی تفسیر مفسّران اندلسی از آیات ولایت [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 80-103]
 • جهانمرد، بهاره تجلی و تجسد در مطالعه تطبیقی نقوش سنگ‌مزارات آرامستان تخت‌فولاد با ارامنه جلفای اصفهان بر مبنای قرآن کریم و انجیل [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 66-91]

چ

 • چرم دوز، پری تحلیل و نقد دیدگاه مایکل کوک در خصوص جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در منابع حدیثی شیعه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 103-126]
 • چهری، مجید مفهوم شناسی عبارت قرآنی «اسمُه أحمَدُ» با رویکرد تحلیل قراین لفظی و غیرلفظی [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 39-62]
 • چهری، مجید تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری تفسیر اجتماعی قرآن با رویکرد همزمانی [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 128-151]

ح

 • حاتم زاده، سهراب تبیین مولفه‌های تمدن‌سازی اسلامی در آیات قرآن: مرور نظام‌مند [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 94-127]
 • حاجی تقی، محمد بررسی تطبیقی تأثیر پذیری ملا حسین کاشفی از آیات قرآن کریم در مقتل نویسی (روضه الشهداء) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 90-109]
 • حاصلی ایرانشاهی، رحیم گونه شناسی روش قرآن کریم در فرهنگ سازی الزامات رفتاری جامعه اسلامی (مطالعه موردی:الزام رفتاری انفاق و توجه به وضع نیازمندان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 86-103]
 • حبیب اللهی، مهدی تحلیل فرهنگ قرآنی «استیناس »در سوره نور براساس آراء مفسران [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 107-130]
 • حسینی، ثریا سادات مبانی عقلی انگیزه‌های اخلاقی از نگاه قرآن [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 34-53]
 • حسینی، سیدمحمدرضا مبانی عقلی انگیزه‌های اخلاقی از نگاه قرآن [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 34-53]
 • حسینی دولت آباد، بی بی حکیمه پژوهشی در تقابل مثل‌های رایج عصر حاضر با قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 8-27]
 • حسینی کجانی، سید محمد صادق مقایسه تحلیلی نحوۀ انعکاس صلح حدیبیه در قرآن‌کریم و منابع تاریخی (مغازی واقدی، سیره ابن‌هشام، طبقات ابن‌سعد و تاریخ طبری) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 60-81]

خ

 • خرقانی، حسن ظرفیت های تمدّن سازی در داستان قرآنی حضرت آدم علیه السلام [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 85-106]
 • خروشی، عبدالعظیم دلالت‌پژوهی مبانی قرآنی، روایی و فقهی نفقه زن در پرتو جایگاه اقتصادی زنان؛ (بازفهم براساس فرهنگ معاصر نزول و فرهنگ حاضر) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 131-157]
 • خزائیلی، محمدباقر بررسی روش قرآن در بیان نقش انبیاء در تکامل تمدن بشری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-46]
 • خلیلی، پروین بینامتنیت قرآنی در اشعار شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-77]
 • خوب بین خوش نظر، سید کریم نقد اندیشۀ موعودگرایی هانری کُربَن از منظر قرآن و روایات [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوشدونی، مهدی بررسی و فهم دلالت های قرآنی بر مطلوبیت ایجاد تمدن دینی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 52-85]
 • خیام باشی، احسان برنامه ریزی و طراحی الگوی قرآنی «شهر طیب» منطبق با گام دوم انقلاب، در تحقق کالبدی تمدن سازی نوین اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 120-148]

د

 • داداش نژاد، منصور استناد رسول خدا(ص) به آیات قرآن در رویدادهای تاریخی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 32-51]
 • دادجو، یدالله مبانی عقلی انگیزه‌های اخلاقی از نگاه قرآن [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 34-53]
 • داوری، مهدی بازخوانی تعامل پیامبران و اشرافیت در قرآن کریم ( مطالعه موردی خباثت های ملا در برابر دعوت حضرت موسی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی، فرزاد ارزیابی کودک همسری در آیینه فرهنگ قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 8-33]
 • دهقانی، فرزاد دلالت‌پژوهی مبانی قرآنی، روایی و فقهی نفقه زن در پرتو جایگاه اقتصادی زنان؛ (بازفهم براساس فرهنگ معاصر نزول و فرهنگ حاضر) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 131-157]
 • دوستکان، فاطمه پژوهشی در تقابل مثل‌های رایج عصر حاضر با قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 8-27]
 • دولت، محمد علی تأثیر زمینۀ فرهنگی‌اجتماعی بر پیش‌فرض‌های مفسّر؛ موردکاوی تفسیر مفسّران اندلسی از آیات ولایت [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 80-103]

ذ

 • ذریه، محمد جواد موعودباوری به مثابه مبنایی جهان‌شمول در شکل‌گیری تمدن اسلامی(از منظر قرآن و کتب مقدس) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 64-85]

ر

 • ربانی، علی مقایسه و ارزیابی نقش‌های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 128-148]
 • ربانی خواه، احمد ارزیابی کودک همسری در آیینه فرهنگ قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 8-33]
 • رحمتی، سید مهدی تأثیر زمینۀ فرهنگی‌اجتماعی بر پیش‌فرض‌های مفسّر؛ موردکاوی تفسیر مفسّران اندلسی از آیات ولایت [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 80-103]
 • رحیمی طالخونچه، غلامرضا بازآفرینی مدل تربیت رسانه ای مبتنی بر آموزه های تربیتی قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، محمدحسن تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه‌بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 162-188]
 • رضاپور، مهتاب مقایسه و ارزیابی نقش‌های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 128-148]
 • روشن ضمیر، محمد ابراهیم ظرفیت های تمدّن سازی در داستان قرآنی حضرت آدم علیه السلام [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 85-106]
 • ریاحی، محمد حسین نمودهایی از هنر اسلامی ـ قرآنی در مساجد تاریخی اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 125-144]

ز

 • زادهوش، میثم امتیاز وحی تنزیلی(ماانزل) از وحی تبیینی(مانزل) و نقش آن در عدم تحریف قرآن (مبتنی بر آیات قرآن و روایات امامیه) [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 127-146]
 • زارعی، نفیسه گونه شناسی روش قرآن کریم در فرهنگ سازی الزامات رفتاری جامعه اسلامی (مطالعه موردی:الزام رفتاری انفاق و توجه به وضع نیازمندان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 86-103]
 • زینلی، بهمن مقایسه تحلیلی نحوۀ انعکاس صلح حدیبیه در قرآن‌کریم و منابع تاریخی (مغازی واقدی، سیره ابن‌هشام، طبقات ابن‌سعد و تاریخ طبری) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 60-81]

س

 • ساغری زاده، مهدی تبیین مؤلفه‌های تمدن‌ساز در شخصیت حضرت موسی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 43-66]
 • سبحانی یامچی، محمد ارزیابی مؤلفه‌های فرهنگی شهر طیّب از منظر قرآن (مطالعه موردی: شهر مراغه) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 34-59]
 • سجادی جزی، سید احمد بررسی تألیفات قرآن پژوهان اصفهان و تأثیر آن بر حیات فکری این شهر [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 92-121]
 • سجادی جزی، سید احمد بررسی تحلیلی ‌مولفه‌های خودشناسی قرآنی و کاربست آن در پرورش و تکامل انسان، (مطالعه موردی تفسیر مخزن‌العرفانِ بانو مجتهده امین) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 83-103]
 • سجادی جزی، مریم سادات تحلیل فرهنگ قرآنی «استیناس »در سوره نور براساس آراء مفسران [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 107-130]
 • سعادت نیا، رضا بررسی زمینه ها و عوامل بهانه جوییهای اجتماعی در برابر اوامر الهی از منظر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]
 • سعیدی فاضل، روح الله ظرفیت های تمدّن سازی در داستان قرآنی حضرت آدم علیه السلام [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 85-106]
 • سلیمان‌پورعمران، محبوبه تبیین مولفه‌های تمدن‌سازی اسلامی در آیات قرآن: مرور نظام‌مند [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 94-127]
 • سلیمانی، زهرا بررسی ویژگی‌های کارگزاران تمدن‌ساز در قرآن( با تاکید بر کارگزاران حکومتگر) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 48-75]
 • سلیمانی ابهری، هادی تأملی بر سیر تاریخی مطالعات تفسیری شبهقاره‌ی هند به زبان عربی(قرن اول تا دواز دهم هجری) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 23-42]
 • سیدی فرخد، سیده شیرین بررسی تحلیلی آیه نگاری جوینی در تاریخ جهانگشا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 8-27]

ش

 • شریفی، عباس بررسی زمینه ها و عوامل بهانه جوییهای اجتماعی در برابر اوامر الهی از منظر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]
 • شفیعی دارابی، سید محمد ویژگی های انسانِ تمدن ساز از منظر قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 62-79]
 • شکرانی، رضا تبیین و بررسی مؤلفه‌ی تمایلات در تفکر انتقادی از منظر فرهنگ قرآنی و روانشناسی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 67-102]
 • شکرپور، شهریار تجلی و تجسد در مطالعه تطبیقی نقوش سنگ‌مزارات آرامستان تخت‌فولاد با ارامنه جلفای اصفهان بر مبنای قرآن کریم و انجیل [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 66-91]
 • شهبازی، محمد پیامدسنجی فرهنگی و تمدنی استکبار در جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 70-89]
 • شهیدی، محسن فرهنگ و فرهنگ سازهای رفتاری در قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 104-127]

ص

 • صبری، مریم مولفه های تاریخنگاری قرآن [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 34-47]
 • صفری، احمد سنجش برخی از باورها در فرهنگ عمومی با آیات قرآن [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 110-135]
 • صمدی، زهرا بینامتنیت قرآنی در اشعار شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-77]

ط

 • طباطبا‌ئی، سید مهدی بررسی تطبیقی تأثیر پذیری ملا حسین کاشفی از آیات قرآن کریم در مقتل نویسی (روضه الشهداء) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 90-109]
 • طباطبایی، سید مصطفی عوامل و موانع تعمیق باورهای دینی در فرهنگ عمومی جامعه ( مطالعه موردی:رویکرد شهید مطهری به دین، با تکیه بر آیات قرآن کریم) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 98-119]
 • طباطبایی، سید مصطفی ارتباط و پیوستگی رنگ در قرآن و معماری مسجد در تمدن اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 104-127]

ع

 • عارف نیا، هادی بررسی تحلیلی آیه نگاری جوینی در تاریخ جهانگشا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 8-27]
 • عاصی مذنب، ابوالقاسم ارائه الگوی ذکر درمانی مبتنی برآیات قرآن کریم و روایات به منظور ترویج فرهنگ عبادت و پیشگیری از اضطراب [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسکری، محمد حسین تحلیلی بر گونه شناسی آیات و روایات مرتبط با عصر جاهلیت [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 8-27]
 • عشقی، علی ارزیابی مؤلفه‌های فرهنگی شهر طیّب از منظر قرآن (مطالعه موردی: شهر مراغه) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 34-59]
 • عقیلی، سید احمد واکاوی نقش آثار تفسیری قرآنی در فرهنگ و تمدن اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 80-97]
 • عقیلی، سید احمد مدیریت فرهنگی بر مبنای آموزه های قرآنی وسیره اهل بیت (علیهم السلام) (گامی در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی ) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 104-125]
 • عقیلی، سید احمد ارتباط و پیوستگی رنگ در قرآن و معماری مسجد در تمدن اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 104-127]
 • علیانسب، ضیاءالدین «مهریه» در فرهنگ جاهلی و شیوه مواجهه قرآن با آن با تأکید بر زمینه‌های معرفتی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 78-93]

ف

 • فاضلی، محمدرضا نقد اندیشۀ موعودگرایی هانری کُربَن از منظر قرآن و روایات [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروهی، آرمان تأثیر هجرت انبیاء الهی بر تمدن‌سازی از منظر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 6-22]
 • فلاح، محمد حسین ارائه الگوی ذکر درمانی مبتنی برآیات قرآن کریم و روایات به منظور ترویج فرهنگ عبادت و پیشگیری از اضطراب [(مقالات آماده انتشار)]
 • فولادی نژاد، مهران الگوی نظری اطلاع‌رسانی مطلوب در مسئله بحران آب با تأکید بر آموزه‌های قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 7-38]

ق

 • قاسم آبادی، علی بازخوانی تعامل پیامبران و اشرافیت در قرآن کریم ( مطالعه موردی خباثت های ملا در برابر دعوت حضرت موسی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی حامد، مرتضی گونه‌‌شناسی اختلافات مصاحف صحابه و امصار و تأثیر آنها در پیدایش قرائات [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 63-84]
 • قربانیان، مجتبی مبانی تحول عقیده انسان از منظر قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 104-124]
 • قربانیان، مجتبی بررسی و تبیین روش‌های قرآن کریم در تحول فرهنگ و عقیده‌ی انسان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]
 • قربانی مقدم، محمد راهبرد اساسی قرآن کریم در پیشگیری از جرم و انحراف و تشکیل جامعه‌ی سالم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 30-43]
 • قلمکاریان، سید محمد مقایسه و ارزیابی نقش‌های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 128-148]

ک

 • کاوند، علیرضا تأثیر عنصر زیبایی شناسیِ قرآنی بر تقویت ارزش های انسانی و تمدنی(با تاکید بر مساله شهر نشینی) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 76-97]
 • کیوانی هفشجانی، داریوش نقش تلفیق برداشت های موسّع تفسیری و فقهی از آیه‌ی «أوْفُوا بِالْعُقود» در توسعه نظام قراردادها در تمدّن اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 52-65]

ل

 • لطفی، علی تبیین مؤلفه‌های تمدن‌ساز در شخصیت حضرت موسی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 43-66]

م

 • محقق، محمد تحلیل و نقد دیدگاه مایکل کوک در خصوص جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در منابع حدیثی شیعه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 103-126]
 • محقق، محمد بررسی و تحلیل نقش شکر و وفای به عهد در شاخص های ارزشی تولید و مصرف از منظر قرآن (نگرشی نو به فرهنگ تولید و مصرف) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 46-63]
 • محمدمزیدی، علی الگوی نظری اطلاع‌رسانی مطلوب در مسئله بحران آب با تأکید بر آموزه‌های قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 7-38]
 • محمدی، شریفه موعودباوری به مثابه مبنایی جهان‌شمول در شکل‌گیری تمدن اسلامی(از منظر قرآن و کتب مقدس) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 64-85]
 • محمدی آشنانی، علی بررسی تحلیلی ‌مولفه‌های خودشناسی قرآنی و کاربست آن در پرورش و تکامل انسان، (مطالعه موردی تفسیر مخزن‌العرفانِ بانو مجتهده امین) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 83-103]
 • محمدی انویق، مجتبی گونه‌‌شناسی اختلافات مصاحف صحابه و امصار و تأثیر آنها در پیدایش قرائات [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 63-84]
 • محمودیان، مهرالسادات تمدن عرب پیش از اسلام از منظر قرآن‌کریم و کشفیات باستان‌شناسی جدید [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 8-45]
 • منتظرالقائم، اصغر بررسی ویژگی‌های کارگزاران تمدن‌ساز در قرآن( با تاکید بر کارگزاران حکومتگر) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 48-75]
 • مهرآوران، محمود سنجش برخی از باورها در فرهنگ عمومی با آیات قرآن [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 110-135]
 • موحدنیا، معصومه مبانی عقلی انگیزه‌های اخلاقی از نگاه قرآن [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 34-53]
 • موسوی، سیدهاشم تأثیر شیعیان مهاجر ایرانی در گسترش مطالعات تفسیری قرآن کریم در دوران حاکمیت دولت‌های شیعه دکن (1098 – 895 هـ ق) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 6-29]
 • مولائی، اصغر تبیین احکام و اخلاق اقتصادی در شهرسازی اسلامی با تاکید بر الگوی بازارها از منظر آموزه‌های قرآنی [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 54-79]
 • میرزامحمدی، محمدحسن تبیین مولفه‌های تمدن‌سازی اسلامی در آیات قرآن: مرور نظام‌مند [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 94-127]

ن

 • ناظمی، روح اله تحلیل تحولات تفسیر اجتماعی قرآن (با مطالعه موردی نظریه حکومتی اسلام) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 49-80]
 • ناظمی، روح اله تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری تفسیر اجتماعی قرآن با رویکرد همزمانی [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 128-151]
 • نعمتی، خلیل بازخوانی نحوه انعکاس اخبار بشارات النبی (ص) در کمال‌الدین و تمام‌النعمه صدوق (ره) بر اساس آیات قرآنی و منابع تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 86-103]
 • نعمتی، فرهاد بازخوانی نحوه انعکاس اخبار بشارات النبی (ص) در کمال‌الدین و تمام‌النعمه صدوق (ره) بر اساس آیات قرآنی و منابع تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 86-103]
 • نوری، جعفر بررسی تحلیلی آیه نگاری جوینی در تاریخ جهانگشا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 8-27]
 • نوری خسروشاهی، پریا «مهریه» در فرهنگ جاهلی و شیوه مواجهه قرآن با آن با تأکید بر زمینه‌های معرفتی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 78-93]

و

 • واعظی، سید حسین بررسی زمینه ها و عوامل بهانه جوییهای اجتماعی در برابر اوامر الهی از منظر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]
 • ورمقانی، حسنا قرائت سبک زندگی قرآنی در طراحی مسکن سنتی دزفول [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 126-150]
 • وزیری، سعید ارائه الگوی ذکر درمانی مبتنی برآیات قرآن کریم و روایات به منظور ترویج فرهنگ عبادت و پیشگیری از اضطراب [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یحیایی، علی ارزیابی کودک همسری در آیینه فرهنگ قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 8-33]