دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

الگوی نظری اطلاع‌رسانی مطلوب در مسئله بحران آب با تأکید بر آموزه‌های قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22034/jksl.2023.384628.1186

مهران فولادی نژاد؛ علی محمدمزیدی؛ حسین اسلامی


مفهوم شناسی عبارت قرآنی «اسمُه أحمَدُ» با رویکرد تحلیل قراین لفظی و غیرلفظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22034/jksl.2023.383341.1183

صمد اسمی قیه باشی؛ احمد امیدوار؛ مسعود اقبالی؛ مجید چهری


گونه‌‌شناسی اختلافات مصاحف صحابه و امصار و تأثیر آنها در پیدایش قرائات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/jksl.2023.376033.1171

مرتضی قاسمی حامد؛ مجتبی محمدی انویق؛ محمدرضا پیرچراغ


ظرفیت های تمدّن سازی در داستان قرآنی حضرت آدم علیه السلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/jksl.2023.361755.1154

روح الله سعیدی فاضل؛ حسن خرقانی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


تحلیل فرهنگ قرآنی «استیناس »در سوره نور براساس آراء مفسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jksl.2023.371419.1167

امیر احمدنژاد؛ مریم سادات سجادی جزی؛ مهدی حبیب الهی


دلالت‌پژوهی مبانی قرآنی، روایی و فقهی نفقه زن در پرتو جایگاه اقتصادی زنان؛ (بازفهم براساس فرهنگ معاصر نزول و فرهنگ حاضر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/jksl.2023.374687.1175

فرزاد دهقانی؛ عبدالعظیم خروشی