کلیدواژه‌ها = انگیزش اخلاقی
مبانی عقلی انگیزه‌های اخلاقی از نگاه قرآن

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 34-53

10.22034/jksl.2023.369187.1170

سیدمحمدرضا حسینی؛ ثریا سادات حسینی؛ معصومه موحدنیا؛ یدالله دادجو