کلیدواژه‌ها = فرهنگ
نقش اراده‌ها در کنترل فرهنگ اجتماعی از منظر قرآن‌ کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/jksl.2023.413617.1242

مجتبی قربانیان؛ حمیدرضا نادی؛ سمیه کرداری‌مرکید