بررسی تطبیقی تأثیر پذیری ملا حسین کاشفی از آیات قرآن کریم در مقتل نویسی (روضه الشهداء)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول؛دانشجوی دکتری مدرسی معارف، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی ایران

3 دانشیارگروه فقه سیاسی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی ایران

4 استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ایران

10.22034/jksl.2022.343409.1100

چکیده

چکیده
قرآن کریم بر نقل قصه و بیان سرگذشت انبیاء و امم گذشته بسیار تاکید می‌کند. بهره وری از این ظرفیت خصوصا در تالیف و تحلیل حوادث تاریخی از جمله در قیام امام حسین(ع) امری لازم و ضروری است. ملا حسین کاشفی از معدود افرادی است که هنگام بیان وقایع قیام امام حسین(ع) از آیات بسیاری بهره جسته و در این باره بسیار ماهرانه و با ظرافت بسیار خاصی، ضمن استناد به آیاتی از قرآن، درصدد تحلیل و بررسی قیام عاشورا برآمده بود. شاید بتوان ادعا کرد در میان مقتل نویسان، کسی به اندازه کاشفی - که از علمای اهل سنت است- اینگونه به مقتل نگاری روی نیاورده و در مواردی هنگام تطبیق و بیان شان نزول آیات، دیدگاهی را برگزیده که مطابق دیدگاه شیعیان است. نوشته حاضر به کیفیت و روش کاشفی در بررسی و تحلیل وقایع عاشورا با استناد به آیات پرداخته و در پی پاسخ به چرایی و چگونگی استناد کاشفی به آیات است. در پرتو بررسی که صورت گرفت این نتیجه بدست آمد که انتخاب نوع آیات و تحلیل و بررسی که کاشفی در مورد آیات انجام داده، به نوعی بازگو کننده‌ی افکار و اعتقادات درونی کاشفی در مورد مشروعیت بخشی به خلافت خلفای سه گانه، عدم مشروعیت بخشی و طعنه زدن به حکومت بنی امیه و لزوم احترام و اکرام اهل بیت(ع) است و هدف کاشفی از ضمیمه کردن آیات به گزارش‌های تاریخی، تفسیر، توضیح و تایید یا نقد و بررسی یک گزارش است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم
ابن ابی حاتم رازی، عبدالرحمن(۱۴۲۴)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق، اسعدمحمد الطیب، بیروت: دار الفکر.
ابن ابی شیبة، عبدالله(۱۴۰۹)، المصنف فی الاحادیث و الآثار، تحقیق سعید اللحام، بیروت: دار الفکر.
ابن اثیر، علی(۱۳۸۶ق)، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر.
ابن اعثم، احمد(۱۴۱۱ق)، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالاضواء.
ابن بطریق، یحیی‌بن حسن(۱۴۰۷)، عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار، قم: النشر الاسلامی.
ابن جوزی، عبدالرحمن‌بن علی(۱۴۱۲ق)، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر و مصطفی عبدالقادر، بیروت: دار الکتب العلمیّة.
ابن حاتم، یوسف(بی تا)، الدر النظیم، قم: موسسة النشر الاسلامی.
ابن حمزه طوسی، محمد(۱۴۱۲ق)، الثاقب فی المناقب، تحقیق، نبیل رضا، قم: موسسة الانصاریان.
ابن حنبل، احمد(بی تا)، مسند احمد، بیروت: دار صادر.
ابن سلیمان کوفی، محمد(۱۴۱۲)، مناقب الامام امیر المؤمنین، تحقیق محمد باقر محمودی، قم: مجمع احیاء الثقافة.
ابن عساکر، علی(۱۴۱۵)، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر.
ابن مغازلی، علی(۱۴۲۶)، مناقب علی بن ابی طالب، بی جا: انتشارات سبط النبی.
ابومخنف، لوط بن یحیی(۱۳۶۴ش)، مقتل الحسین، تحقیق حسن غفاری، قم: موسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم.
اربلی، علی(۱۳۸۱ق)، کشف الغمة فی معرفة الأئمّة، تبریز: مکتبة بنی هاشم.
افندی، عبدالله بن عیسی بیگ(۱۳۸۹)، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، مترجم محمدباقر ساعدی خراسانی، مشهد: آستان قدس رضوی، چاپ دوم.
امینی زاده، علی و محمد علی رنجبر(1396)، «واکاوی اندیشه سیاسی مذهبی ملاحسین واعظ کاشفی (910-820ق.)»، پژوهش‌های تاریخی، زمستان ۱۳۹۶ش، شماره ۳۶.
بخاری، محمد بن اسماعیل(۱۴۰۱)، صحیح بخاری، بیروت: دار الفکر.
بیهقی، احمد بن حسین(بی تا)، السنن الکبری، بی جا: دار الفکر.
ترمذی، محمد(۱۴۰۳)، سنن الترمذی، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت: دارالفکر، چاپ دوم.
ثعلبی(۱۴۲۲)، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، تحقیق، ابی محمدبن عاشور، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
جصاص، احمد(۱۴۱۵)، احکام القرآن، تحقیق عبدالسلام محمد علی شاهین، بیروت: دار الکتب العلمیّة.
جعفریان، رسول(۱۳۸۷)، ملا حسین واعظ کاشفی و کتاب روضة الشهداء، مقالات تاریخی(دفتر اول و دوم)، تهران: دلیل ما.
حاکم نیشابوری، ابوعبدالله(بی تا)، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق یوسف عبدالرحمن، بیروت: دار المعرفة.
حمیدی، عبدالله(۱۴۰۹)، مسند حمیدی، تحقیق حبیب الرحمن اعظمی، بیروت: دار الکتب العلمیة.
خطیب بغدادی، احمد(۱۴۱۷)، تاریخ بغداد او مدینة السلام، تحقیق مصطفی عبدالقادر، بیروت: دار الکتب العلمیّة.
دولابی، محمد بن احمد(۱۴۰۷)، الذریة الطاهرة النبویة، تحقیق سعد مبارک حسن، کویت: الدار السلفیة.
راغب اصفهانی(۱۴۲۶)، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بی جا: طلیعه النور.
راوندی، قطب الدین(۱۴۰۹)، الخرائج و الجرائح، تحقیق موسسة الإمام المهدی، قم: موسسة الإمام المهدی.
رفعت، محسن و دیگران (1398)، «بررسی و نقد روایت‌انگاره‌ها و گزاره‌های متفرد عاشورایی در روضه الشهداء کاشفی»، شیعه پژوهی، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، شماره ۱۷.
رویمر، هانس روبرت(۱۳۸۰)، ایران در راه عصر جدید: تاریخ ایران از 1350 تا 1750، مترجم آذر آهنچی، تهران: دانشگاه تهران.
سمعانی، عبدالکریم(۱۴۰۸ق)، الانساب، بیروت: دار الجنان.
سمعانی، منصور(۱۴۱۸)، تفسیر سمعانی، تحقیق یاسربن ابراهیم و غنیم بن عباس، الریاض: دار الوطن.
سیوطی، جلال الدین(بی تا)، الدر المنثور فی التفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة.
شوشتری، نورالله(۱۳۶۵)، مجالس المؤمنین، تهران: انتشارات اسلامیه.
شیخ صدوق، محمد(۱۴۱۷)، الامالی، قم: موسسة البعثة.
شیخ طوسی، محمد(۱۴۰۹)، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر عاملی، بی جا: مکتب الاعلام الاسلامی.
شیخ مفید، محمد(۱۴۲۴)، تفسیر القرآن المجید، المستخرج، محمدعلی ایازی، قم: بوستان کتاب.
صالحی شامی، محمدبن یوسف(۱۴۱۴ق)، سبل الهدی و الرشاد فی سیره خیر العباد، تحقیق عادل احمد، بیروت: دارالکتب العلمیة.
طیالسی، سلیمان بن داود(بی تا)، مسند ابی داود الطیالسی، بیروت: دار المعرفة.
فتال نیشابوری(بی تا)، محمد، روضةالواعظین، قم: منشورات الرضی.
فرات کوفی(۱۴۱۰)، تفسیر فرات کوفی، تحقیق، محمدکاظم، طهران، : موسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقافة.
قمی، علی ابراهیم(۱۳۸۷)، تفسیر قمی، تعلیق، طیب الموسوی الجزائری، مطبعة النجف: بی جا.
کاشفی، حسین(۱۳۵۰)، فتوت‌نامه سلطانی، به اهتمام محمدجعفر محجوب؛ تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
-----------(۱۳۶۲)، الرسالۀ العلیۀ فی الاحادیث النبویۀ (شرح چهل حدیث نبوی)، مصحح جلال الدین محدث، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-----------(۱۳۷۹)، جواهر التفسیر، تحقیق جواد عباسی‌ تهران: دفتر نشر میراث مکتوب.
-----------(۱۳۸۲)، روضة الشهداء، قم: دفتر نشر نوید اسلام.
کاشفی، فخرالدین علی(۱۳۶۵)، رشحات عین الحیات، به تصحیح علی‌اصغر معینیان، تهران: بنیاد نیکوکاری نوریانی.
کلینی، محمدبن یعقوب(۱۳۶۳)، اصول الکافی، تعلیق علی اکبر غفاری، بی جا: دارالکتب الاسلامیة.
گوهری فخرآباد، مصطفی(۱۳۹۹ش)، زمانه، زندگی، و کارنامه ملا حسین کاشفی، قم:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
مسلم نیشابوری، (بی تا)، صحیح مسلم، بیروت:دار الفکر.
مغربی، نعمان بن محمد(بی تا)، شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار، تحقیق محمد حسینی جلالی، قم: موسسة النشر الاسلامی.
مناوی، محمد عبدالرووف(۱۴۱۵ق)، فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر، تصحیح احمد عبدالسلام، بیروت:دار الکتب العلمیة.
منشی قزوینی، بوداق(۱۳۷۹)، جواهر الاخبار، تصحیح محسن بهرام نژاد، تهران: مرکز نشر میراث مکتوب.
نسائی، احمدبن شعیب(۱۴۱۱)، السنن الکبری، تحقیق عبدالغفار سلیمان، بیروت:دار الکتب العلمیة.
نظامی باخرزی، عبدالواسع بن جمال الدین(۱۳۸۳)، مقامات جامی، تهران:نشر نی.
نفسی، عبدالله(بی تا)، مدارک التنزیل و حقائق التاویل، بی جا:بی نا.
واحدی نیشابوری(۱۳۸۸)، علی بن احمد، اسباب نزول الآیات، قاهره: موسسة الحلبی و شرکاه.