مبانی فکری هندسه در هنر اسلامی از دیدگاه (فلاسفه، قرآن، احادیث)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری باستان شناسی (هنر و معماری اسلامی)

10.22034/jksl.2021.305200.1036

چکیده

حکمت معنوی و عرفان اسلامی در راستای توجه به ذات حق تعالی شکل گرفته است ، مفاهیم عرفان اسلامی در ذات عالم هستی رجوع به اسم «الله اکبر» دارد ، و حکمت بهره‌گیری از رمزهای هندسی نمایش معنوی صورت‌های نمادین و مثالی امر متعالی‌ است که کمال مطلوب و نامتناهی را مجسم می‌کند. این صورت‌های نمادین ، رمزهای هندسی موجود در تناظر عوالم هستند که برقراری نوعی ارتباط با امر ماورایی و ناشناخته را برای انسان امکان پذیر ‌می‌سازد ، ‌و هدف غایی آنها تجلی وحدت در ساحت کثرت و دستیابی به تفکر توحیدی است، و برای هنرمندان مسلمان نحوه ظهور ارکان توحید در لایه‌های پنهان رمز و رازهای هندسی نهفته است . نوشتار حاضر ،‌ پژوهشی بنیادی- ‌نظری با رویکردی فلسفی ، دینی و هنری به شیوه توصیفی- تحلیلی و مستند به منابع مکتوب است و هدف آن شناخت جایگاه هندسه در مفاهیم فکری و هنری تمدن‌های اسلامی است.

کلیدواژه‌ها