دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تمدن عرب پیش از اسلام از منظر قرآن‌کریم و کشفیات باستان‌شناسی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22034/jksl.2022.310469.1044

مهرالسادات محمودیان


2. بررسی و تحلیل نقش شکر و وفای به عهد در شاخص های ارزشی تولید و مصرف از منظر قرآن (نگرشی نو به فرهنگ تولید و مصرف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22034/jksl.2022.323225.1054

محمد محقق؛ محمد جواد توکلی خانیکی


3. موعودباوری به مثابه مبنایی جهان‌شمول در شکل‌گیری تمدن اسلامی(از منظر قرآن و کتب مقدس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22034/jksl.2022.306418.1047

شریفه محمدی؛ محمد جواد ذریه


4. گونه شناسی روش قرآن کریم در فرهنگ سازی الزامات رفتاری جامعه اسلامی (مطالعه موردی:الزام رفتاری انفاق و توجه به وضع نیازمندان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

10.22034/jksl.2022.323177.1053

عبدالکریم بهجت پور؛ رحیم حاصلی ایرانشاهی؛ نفیسه زارعی