• در این فصل نامه مقالاتی که به  بررسی نقش قرآن و علوم قرآنی به طرق مختلف در شکل گیری و پیشرفت  تمدن اسلامی  پرداخته باشند مورد  پذیرش قرار خواهند گرفت
  •  این فصل نامه دارای دسترسی آزاد است. فایل PDF متن تمام مقالات منتشر شده در سایت نشریه موجود است  می‌توانید به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.
  • نوع داوری: داوری بسته (داوران و نویسندگان نمی توانند مشخصات یکدیگر را مشاهده کنند)
  • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
  • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود
شماره جاری: دوره 1، شماره 3، بهار 1400، صفحه 1-133